Vạch gai tìm lại dấu chân nhân
Ráng đọng chiều vương lớp bụi trần
Con suối ngày xưa doanh điện Phật
Luồn gai hoà xuống xóm ngư dân

12-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời