Đồng dưới mưa đằm, trên ráo khô
Lùm tre nửa óng, nửa giăng mù
Đôi ta rẽ cách hai bờ lạch
So lệch tình chung hạt vụ mùa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời