Cõi xa ta đã đến thăm
Ơn em năm tháng như tằm ươm tơ
Phổ hoa một buổi tình cờ
Vầng trăng thuở nọ bất ngờ hiện ra

22-7-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời