Ngày Bác về thăm đồi Vật Lại
Tết cổ truyền thêm Tết trồng cây
Nắng xanh khắp núi rừng, nương bãi
Phủ cây đời xanh tới tương lai

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời