Ô môi vàng ruộm, khổ qua – xanh
Em hái nhờ trao, gọi đáp tình
Không dặn nhưng ta đà rõ ý
Ngọt bùi cho bạn, đắng cho anh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời