Hút mực bao lần bút cứ vơi
Năm trang giấy nháp chửa nên lời
Câu thơ tiễn biệt sao mà nhớ
Dù đã chia ly suốt một đời

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời