Cũng lên tuổi lão, có nhường ai
Nhường chỗ in thơ, chốn gửi bài
Nhường bậc ghếch chân, lưng ghế tựa
Nhường đường quét sẵn khỏi vương gai

9-1977

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời