Chưa xuân tiết nghĩa, mẹo gian hùng
Đâu dễ nhìn ra lớp “sóng tùng”
Binh lửa vừa lui đèo núi dựng
“Gian nan là nợ khách anh hùng”

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời