Mùi xưa hương phấn ngát đêm trăng
Phong toả quanh tường nhuỵ ngọc lan
Chốn cũ tình cờ chân khựng lại
Mảng rêu vừa cộm dấu giai nhân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời