Ba trận mưa mây, một trận nồm
Nhạt màu nắng quái nhuộm chiều hôm
Em đi, đàn hát đêm dằng dặc
Bưởi cuối mùa hoa bịn rịn thơm

12-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời