Gió bấc chuyển phương Tây
Lòng lạnh theo từng trận
Ước quá được chim bay
Về thăm nhà đôi bận

8-9-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời