Khó khăn ngày tháng bói ba năm
Sau trước vun bằng một lứa cam
Ai có quyết tâm thì ráng đợi
Tình yêu đâu phải chuyện đa mang

28-8-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời