Sấm sét gầm vang đánh tốc cây
Trận đau trời đất xé tan mây
Thiên nhiên vần vũ bao đau đớn
Không ướt chùm lông cổ vịt gầy

22-8-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời