Thu qua in nhạt vó trăng mòn
Lóm đóm vườn cam nép lá son
Ngoảnh lại khuất dần mùa rụng lá
cành còn dâng tặng quả cô đơn

15-8-1995

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời