Mái vàng dưới bóng phi lao,
Bốn bên gió thổi rì rào nắng bay
Nan mui lót dưới ghế thầy.
Ván khoang ghép lại mấy dây bàn trò.
Lưới lau phấn bảng phất phơ,
Dây neo chống bão quàng vô chái hè.
Chương trình sáng giữa liếp tre,
Vang vang tiếng kẻng đổ về thôn trên.

Thầy nhìn ra biển thấy thuyền.
Trò nhìn hiên xóm nong viền cá khô.
Những ngày động biển sóng xô,
Khiêng thuyền thầy giúp công khô đồng bào.
Những ngày tốt nước nhẹ phao,
Trò tan buổi học tranh nhau kéo nghề.
Bãi dương thêm bóng buồm về
Càng trơ bốt giặc nặng nề đổ quanh.
Kèo tre nối rộng mái tranh.
Cây chen bóng trẻ phủ xanh sân nhà.
Đụn dài còn đợi trông hoa.
Mùi hương như đã bay qua mái trường.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời