Cành xoan lá bỗng thưa.
Lạnh từ trong kẽ vách.
Gió tháng chạp đang lùa.
Tin xuân chim đã mách.

Nhớ ngày này năm ấy.
Đường chiều máu đã ghi.
Giặc châm ngòi lửa cháy.
Anh bỏ làng ra đi.

Chiều nay anh ỏ đâu ?
Dang đến mùa cơm mới.
Trên đồi xưa đá sỏi.
Khoai sắn đã chen mầu.

Chiều nay anh ở đâu ?
Con mương dài lại chảy.
Trắng men bờ ruộng cấy.
Hò giã gạo canh thâu.

Lớp bình dân đèn mọc,
Thoi vải chuyền trên khung.
Con nằm ngủ giữa lòng.
Mẹ ngập ngừng tiếng đọc.

Cán bộ xa về nhà.
Câu chào xao rặng trúc.
Lửa phật phồng tiếng loa.
Xóm làng đang cứu quốc.

Chiều nay anh ở đâu ?
Bụi phá đường chẳng quyến.
Đêm liên hoan vắng tiếng.
Buổi bình nghị không vào.

Chiều nay anh ở đâu ?
Súng đèo xa nổ dội.
Đoàn dân công, bộ đội.
Rừng thẳm lá che đầu.

Trông anh rèm lòng lạc.
Nhớ anh chiếu trễ giường.
Đèn leo lét đêm sương.
Mâm cơm thừa đũa bát.

Tin anh lấm bụi đường..
Hay núp trong rừng lá.
Kháng chiến vùng xa lạ.
Địch hậu hay tiền phương!…

Tin anh lạc trong thành.
Tin anh đang bị bắt.
Không bao giờ tin anh
Cầm súng canh đồn giặc.

(Trích Kết giao, 1945)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời