Lòng cha, không bên sông
Đợi cắm thuyền cô tịch.
Lòng cha, không quán khách
Đêm tàn chén nhớ mong.

Lòng cha, không vỏ ốc
Ôm một giọt không gian.
Đời cha, không hạt thóc
Cấy trong bếp tro tàn.

Con không thể tìm cha
Trong lậu đài nghiêng đổ;
Giữa tiếng chuông chiều tà.
Trên đường mòn úa cỏ.

Cha đã dồn sức trẻ.
Vút theo cánh mũi tên.
Từ những ngày máu lê,
Vạch đường mặt nhật lên!

Hãy uống cạn tình đời.
Đi vào trong ánh sáng.
Và ngửng mặt lên trời.
Để cha hôn giữa trán.

(Trích “Kết giao”)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời