Bèo bọt đã trôi xa
Rơm rạ bày lỗ dột
Nhà chưa xếp yên hoà
Tủ sách còn chuột rúc

19-6-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời