Người nghệ nhân theo nấc tiếng đàn
Rải cùng chợ búa bước lang thang
Nửa đêm tỉnh giấc đầu hiên quán
Sợ lạnh đường tơ một ánh trăng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời