Rời xứ sở, lênh đênh theo đàn phách
Bốn lăm năm uống nước ngược Trường Sơn
Câu vọng cổ khàn dần trên bước đường lưu lạc
Chị chống gậy nhìn con cháu múa lăm vông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời