Tờ tranh trên vách bỗng lao xao
Cụm trúc tâm tư với nhánh đào
Trăng cựa đầu hiên khuya thức giấc
Ô hay cửa mở tự khi nào

12-6-1988

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời