Cùng chim tu hú bạn bao giờ
Tuổi nhỏ con chưa rời Thủ đô
Nay chiến trường xa tìm đến gặp
Rắc màu hoa gạo đỏ trong thơ

8-1973

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời