Vun cây ghép nhánh đợi anh về
Tiết tiểu hàn qua, đại tuyết kề
Ngày tháng trôi mau, trời có ý
Người xa lờ lững với đào, lê

12-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời