Mười ba mười bốn hãy theo chơi
Trêu khóc nhiều khi lại chọc cười
Bè bạn cắp đôi che mặt thẹn
Tám mươi giờ ngắm tiếc khôn nguôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời