Thanh bình mối nước vững ngôi vua
Sao cậy vào tiêng cái móng rùa
Chớ trách Mỵ Châu gây hoạ lớn
Tình yêu nào chẳng có nơi rò

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời