Vốn ghét thời binh lửa
Càng khổ cảnh ly quê
Cắp giáo lên đồn thú
Nếm mùi rêu suối khe

1944

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời