Chiều qua nắng theo cày…
Trên luống cũ hôm nay
Nắng dạt vào ruộng mạ.
Lấn nước chân chiêm, ngã mềm chân hoá,
Người mỗi ngày bỏ nắng lại sau nương.
Đất chạy theo người như ngựa gióng cương,
Từ lúc nông thôn đứng dậy.

Ta đi giữa hội cày hội cấy..
Mẫu đơn hoa nở đỏ lối ra đồng.
Từ tổ đổi công
Tiến sang hợp tác.
Đường ta vươn lên như tre vượt mắt
Xuyên qua từng lóp gai dày;
Mỗi mắt trồi lên ức lại thêm dài.
Chim thấy ngọn cao chim về chim hót.
Nuôi việc ăn làm như nuôi con qua đốt
Đến ngày con lẫy, con chơi;
Đến ngày mười tám đôi mươi,
Đến ngày rộng vai dài vế,
Cái khó đan vào cái dễ
nam mốt, nam hai,
Nuôi việc ăn làm từ hạt muối củ khoai,
Gian khổ, không dừng sức lớn.

Mòn tơi, rách nón,
Chống giặc giữ đồng…
Từ tổ đổi công
Tiến lên hợp tác
Kinh nghiệm người già góp thành bóng mát
Gái trai góp lộc đầu xuân.
Ta dắt ruộng xa về với ruộng gần,
Cống kép ghép đơn, cày sâu bừa lỏng;
Trâu tám ngõ ra, về chung một cổng.
Chẻ tre vặn lạt,
Buộc lòng cho chặt,
Phát lau cào cát
Vỡ lề xưa như vỡ đất hoang.

Nước ta trải bạc – phân ta cầm vàng,
Giống ta như gái bầu đôi má.
Mồ hôi ta thánh thót mưa ngàn,
Chúng ta như chùm quả bồ quân
Khăng khít màu da với đất.

Hỡi em đi chăn, trâu đà buộc chặt.
Hỏi em cắt cỏ đẫy quang,
Khi nghe kẻng gọi ra tràng,
Mau chân về cùng sách vở,
Ngày công các em đã ghi vào sổ
Bên cạnh ngày công bà cụ ủ phân.
Cái yếu được dìu – cái kém được nâng
Khi đã đi vào hợp tác,
Hỏi chị con thơ dừng nôi tiếng hát,
Bộn bề vú sữa nồi cơm,
Bồng con giao tổ trông nom
Nhập đàn làm có.
Hỏi hỏi anh bí thư chân rời trụ sở
Bèo ao đến đáp gót chân,
Răng bừa vẫn sáng ngoài sân,
Khi đã đi vào hợp tác.

Đuổi lụt ra đê, mầu phơi đỏ cát,
Cho ngô lại rắc phấn vàng.
Cho khoai bò dọc bò ngang,
Em bé nướng thom lửa bếp.

Cỏ môi cắn đứt chân gà,
Khôn cắt bàn tay chăm bón.

Nhớ mãi những đêm trăng cài mái xóm,
Ta vào họp tổ sân vôi,
Bóng ta choàng bóng núi đồi,
Bóng núi nằm im – bóng ta day động,
Bóng núi nằm im lụn dần xương sống,
Bóng ta vươn dậy từng giờ,
Từ vũng ao tù,
Ta bắt lấy nguồn cuồn cuộn trào theo con thác,
Bởi ta đã đi vào hợp tác.
Ta đan cái ấm – ta trồng cái no.
Lúa ta đến độ khoả bờ.
Thôn ta sạch rác.
Tre khép chuồng bèo – trâu nhai bóng mát.
Ta đi nhổ cói dệt chiếu ta ngồi.
Rói ấm chè tươi mời đón thêm người,
Ta bàn chuyện đan nia phất quạt.
Ôi nhớ buôỉ đầu góp chung mảnh đất.
Tưởng như xẻ ngực góp da.
Bây giờ chung sức tăng gia.
Công vào một điểm gặt ra đấu đầy.
Ôi nhớ buổi đầu tưởng đứt cánh tay.
Khi đắt con trâu bỏ chung vào tổ.
Hôm nay cả bầy ta cùng là chủ.
Mịn bàn tay ve vuốt từng con.

Đồng ta xây cỗ mâm tròn.
Nghe trong hương lúa
cơm reo bếp lửa
Mẹ căng vú sữa – con ngon giấc nồng.

Từ tổ đổi công
Tiến sang hợp tác
Đồng ta xây cỗ mâm vàng, trăng nghiêng chén ngọc.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời