Ấm nước chưa sôi lửa đã tàn
Bình trà pha loãng ngái mùi hăng
Tiếc ai, Việt Bắc quà ngon tặng
Đâu nghĩ rừng già kiệt củi than

11-1987

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời