Khách động, chuông rung tắc nghẽn rồi
Một nền nghi vệ đã tàn hơi
Thương con rùa đất lìa xa quá
Hương khói từ nay mất vị rồi

18-8-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời