Ngày tháng không về, địa điểm không
Nửa trang chữ đọc rỏ đôi dòng
Biết con, thư viết trong mưa núi
Mà ấm lòng cha suốt tiết đông

8-1972

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời