Từ tết trồng cây, cây có tết
Ngày xuân rộng mãi với ngàn xanh
Bác đi bóng lẫn trong chồi biếc
Bước động, chim hoà tiếng hót thanh

01-1974

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời