Đang giữa mùa sen nhớ xứ trời
Mây hồng lãng đãng lối thiên thai
Đường vào thanh tịnh vừa đông khách
Chưa dễ chen nhau một chỗ ngồi


21-5-1994

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời