Tính đến năm này, năm thứ ba
Cành chanh con chiết đã ra hoa
Chẳng hay có hẹn gì cô ấy
Sáng sáng bên rào vẩy nước qua

4-1973

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời