Hoa sói hoa nhài tự bốc hương
Dạ lan theo gió tỏa đêm trường
Lòng em đang nở mùa sim dại
Còn đợi tình anh hương chuyển sang

6/10/1994

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời