Lại gặp sóng đồi
Rung rinh nắng cỏ
Đường cong muốn ngỏ
Ý gì trong mơ

Trung du – trung du
Nhu cam vừa bổ
Mật ứa sông Đà
Bò đàn mượt sữa.

Như rượu mới pha
Nóng tràn men núi
Dâu leo dốc duỗi
Quế lừng hương qua.

Như tranh mới tỏ
Ngàn thông nảy lộc
Nghiêng xuống gương hồ
Tăm loang cá đớp.

Lại ngạc tiếng gà
Gáy ran trưa xóm
Chày trâm gãi cốm
Tay nâng búp chè
Lạc lên hoa – bướm
Cỏ quầng chân bê
Khói lò sấy lượn
Vàng sân thuốc về.

Ô cành mai nở
Nhà đồi chái cong
Rêu lên tường ngõ
Xanh lồng đá ong.

Trung du – trung du
Chiều tròn báp úp
Sóng đất mấp mô
Ngựa trì xe lắt

Lại gặp đôi vai
Gánh gồng quê mới
Đồng dài lên với
Đồng vươn mở bờ.

Nong tằm em rải
Óng màu kén tơ
Đàn ong em dạy
Chao nghiêng cánh vù.

Máy cày em lái
Đường cày đỏ hây
Tuốc-bin em chạy
Ri làm trạm xay.

Em xây chuồng trại
Nóc luồn giũa mây
Trung du – trung du
Lại nâng bước dài
Giữa màu trăng vây
Long lanh đương sỏi
Hút vào lá mới
Tầng tầng nhánh lay
Tầng tầng nhựa nối
Xanh vào xứ mây

Cuộc đời quên tuổi
Lòng hoà bóng sậy
Nhìn lên vòi vọi
Bóng Người ươm cây
Da tròn tán ô
Ấy tay Bác Hồ
Chia đều bóng mát
Ấy Lòng Bác Hồ
Toả xa hương ngát
Trung du – trung du

Vật lại hè, 1969
Hà Nội, hè 1974

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời