Thêm một ly rượu gạo
Nhớ mấy điếu thuốc rê
Kính mờ mang đọc sách
Gần quê càng khát quê

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời