Một bóng ra vào ngõ hẻm đêm đêm
Người trên gác luôn xì xào chỉ trỏ
Nào biết ai kia từ đại lộ đi tìm
Niềm hạnh phúc chưa đặt thành tên phố

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời