Chùm hoa chưa nở ý chờ ai
Ong bướm vờn quanh rủ rỉ hoài
Hương phấn còn phong đài nhuỵ kín
Màu trinh nhoà lạnh cả ban mai

21-10-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời