Xúc tác làm chi cho uổng công
Giếng sông có mạch tự lưu thông
Kết giao đến mức nào là bạn
Nồng ấm ra sao mới là chồng

3-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời