Giếng ngọc hay là giếng nhục đây
Nghĩa tình Trọng Thuỷ của ăn vay
Nợ đời dẫu trả, nhưng sao đủ
Múc mãi không đầy mấy vốc tay

1972

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời