Sóng lau ngoi ngóp trăng tà,
Đêm thu sương ngập xóm nhà lênh đênh.
Hèo mây vạch lối leo ghềnh,
Tiếng gà luồn giữa đồi tranh dẫn đường.
Ngựa thồ long ỏng dây cương,
Thoảng trong bao gạo mùi hương đồng bằng.

Lưng khòm xốc xếch nón chăn,
Người gài theo lá nguỵ trang giọng cười.
Trong sương bỗng có bóng người,
Vạch qua kẽ lán tiếng mời đã thân.
Lách mình vào xóm hành lang.
Đường lên mặt trận mỏng dần gian lao.
Dừng đây xỏ giép, khâu bao,
Hơ tay bếp lửa, kê đầu ống bương.
Sổ ghi kinh nghiệm đi rừng,
Lưng hằn lên mặt chiếu giường chút hơi.
Nồi treo nước suối reo sôi,
Giật mình những muốn sáng trời nửa đêm.
Nhìn ai mắt tím hoa sim.
Nghe ai giọng nói hay chim gọi cành
Ra đi thêm ban đồng hành,
Sát vai có cả mối tình hành lang.
Cuộc đời thêm vị măng giang
Nhớ đêm đưa đón năm trường dễ nguôi ?
Bên đường cán bộ ngược xuôi,
Ngọn đèn chờ khách tay người lần khêu!
Biết nhau khi lạn trăng đèo,
Biệt nhau giữa lúc chim kêu sáng rừng.
Ấm nhau lá thuốc, lát gừng,
Nhớ nhau còn đám mây hồng giăng ngang.

Trông vào, nhớ xóm hành lang
Nghe thu… chắc vạch lá vàng…trông ra.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời