Nằm yên dưới Trộ mưa rào
Nghe rơi giọt nặng, nghe hao mực Triều
Nước duềnh vào vũng cô liêu
Lạnh nghe vời vợi tiếng chiều đổ mưa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời