Gửi Quách Tấn

Nhớ bạn nhiều hôm da diết nhớ
Lại đành không tiện viết thơ thăm
Ngại trao tâm sự cho tờ giấy
Đè nặng thêm tay kẻ nhận cầm

9-1982

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời