Mưa tạnh, cây bày trời sắp quang
Ngầm sông, đây lúc lũ nguồn dâng
Xe đi hướng khác riềm sau núi
Biết vậy, tin nhà vẫn ngóng sang

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời