Vụng sắm, cành đào không kịp tết
Ra giêng chợt hé một vài bông
Xuân người lã chã bay đi hết
Ngoảnh lại xuân ta mới chớm hồng

01-1978

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời