Từ Đảng vụ huyện ra đi tập kết Thủ đô
Đến khách sạn – vườn hoa anh làm người quản lý
Thấy em pha trà gói trong giấy nháp thơ
Mang về tặng cái lon ca cao bằng sắt gỉ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời