Mỗi khi Bắc Đẩu trở canh tàn
Lại nhớ giờ xưa động bước thang
Gác xép không đèn đêm cuối tháng
Thương tình con đóm trước lan can

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời