Tránh mưa rảo bước nép vào hoa
Cơn tạnh bươn chân trở lại nhà
Tiếc áo hương đầm không nỡ rũ
Đỡ phần cô quạnh lúc em xa

Cuối tháng 11-1989

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời