Tan lớp mù sông hiện bóng chùa
Vườn mai điểm nhạt áo ni cô
Bâng khuâng mặt nước con bèo dạt
Khiến khách nhìn chi muốn lỡ đò

1-1971

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời