Ta về An Thái ghé trường xưa
nghĩa trước tình sau vốn hẹn hò
Gói miến song thần mang cúng giỗ
Cũng là ơn huệ của thầy cô

20-6-1998

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời